برد BMS/PCM


برای حفاظت باتری لیتیوم در برابر شارژ ودشارژ بیش از اندازه و اتصال کوتاه با توجه به جریان مصرفی ازاین مدارها استفاده میشود. در بعضی مواقع  بنامهای شارژر باتریهای لیتیوم و ماژول شارژر هم گفته میشود که در واقع این نوع مدارها محافظ شارژ و دشارژ باتری هستند . بعضی از مدارها دارای بالانسر (بسته به سفارش ) نیز هستند که وظیفه آن هم سطح کردن ولتاژ نهایی باطری است.    BMS: Battery Management System or Monitoring System  -PCM: Protection Circuit Module                                                                


دسته‌بندی